G E O P O L I T I K O N

Spectacolul ideilor pe hartă

07/mart/2010 În atenţia studenţilor de la Facultatea de Istorie (U.B.): bibliografie curs „Societate, cultură, ideologie în România postbelică”

Bibliografie curs

Societate, cultură, ideologie în România postbelică

al prof. Adrian Cioroianu

(bibliografia este orientativă; sunteţi invitaţi la semnalarea oricăror cărţi & studii care se adaugă acestei teme)

 1.  *** 6 martie 1945 – Începuturile comunizării României,  Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995
 2. C. Aioanei & C. Troncotă, “Modelul reeducării prin autoanaliză. Aiud şi Gherla, 1960-1964”, în Arhivele totalitarismului, II, nr. 1-2, 1994
 3. C. Aioanei & C. Troncotă, “Rezistenţa anticomunistă în penitenciarele din România, 1945-1964”, în Arhivele totalitarismului, II, nr. 3, 1994
 4. Ştefan Andreescu, A little known Issue in the History of Romania: The Armed Anti-Communist Resistence, în “Revue Roumaine d’Histoire”, XXXIII, nr. 1-2, 1994
 5. Cristopher Andrew şi Oleg Gordievski, KGB – Istoria secretă a operaţiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov, ALL, Bucureşti, 1994
 6. Gheorghe Apostol, Eu şi Gheorghiu-Dej, regie proprie, Bucureşti, 1998
 7. Hanna Arendt, Originile totalitarismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994
 8. *** Armata Roşie în România. Documente, vol. 1, editat de “Revista de Istorie Militară”, Bucureşti, 1995.
 9. Dumitru Bacu, Piteşti. Centrul de reeducare studenţească, ed. Atlantida, Bucureşti, 1991

– text integral în format word doc.Curs_Societate cultura ideologie_bibliografie

7 martie 2010 Posted by | Bibliografii, Intelo, Istorie | , , , , | Lasă un comentariu

05/mart/2010 În atenţia studenţilor Facultăţii de Istorie din Universitatea Bucureşti – bibliografie curs special

Bibliografie – cursul

“Cultul personalităţii şi construcţia unicităţii liderului în România contemporană”

al prof. Adrian Cioroianu

 (bibliografia este orientativă; sunteţi invitaţi la semnalarea oricăror cărţi & studii care se adaugă acestei teme) 

 1. *** Activitatea revoluţionară, patriotică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, Ed. Politică, Bucureşti, 1983
 2. Sorin Alexandrescu, Paradoxul român, Ed. Univers, 1998
 3. Florin Anghel, Une évolution de la mystification des événements du 23 Aout 1944 dans le discours officiel communiste, 1945-1989, în “Revue Roumaine d’Histoire”, XXXIII, nr. 3-4, iulie-decembrie 1994
 4. Gheorghe Apostol, Eu şi Gheorghiu Dej, Ediţie de casă, regie proprie, Bucureşti, 1998
 5. *** Arhitect şi constructor de Ţară. Omagiu, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1987
 6.  Cornel Armean, De ce a fost ucis?, Ed. Alfabetul, f.l., 1993
 7.  *** Arta monumentală în România “Epocii Nicolae Ceauşescu”, în “Arta”, XXXIV, nr. 7, 1987

 –  text integral în format word doc.: Curs_cult personalitatii_bibliografie

5 martie 2010 Posted by | Bibliografii, Intelo, Istorie | , , , , | Lasă un comentariu

05/aug/2009 Bibliografie – Curs „Intelectuali şi societate în România după 1945”

Curs de Masterat: “Intelectuali şi societate în România după 1945”

Adrian CIOROIANU

(prof. univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti)

 Sugestii bibliografice pentru studenţi:

 (nu ezitaţi să contribuiţi la actualizarea listei)

 1. *** Document – circulara Ministerul Învăţămîntului 1949
 2. *** Document – Institutul de Studii Româno-Sovietic (manifest de înfiinţare)
 3. *** Document– ARLUS – tabel secţii
 4. *** Documente: Ion Frunzetti – Diplomat la Belgrad (1946), Orizont”, X, 10, 17 oct. 1998, pp. 8-9.
 5. *** Dosarul “legionar” al lui Mircea Eliade, în “Jurnalul literar”, IX, nr. 1-2, mai 1998.
 6. *** Şcoala Jdanov, “News from behind the Iron Courtain”, nr. 6, iunie 1954.
 7. Augenot, Marc – Masses aveulies et militants virils, “Politix”, 14, 1991.
 8. Bârna, Vlaicu – De la tîrgul de vechituri la Institutul de istorie literară (des. G. Călinescu, A. Toma, etc), în “România literară”, XXXI, nr. 28, 15 iulie 1998, p. 14
 9. Bălu, Ion – Viaţa lui G. Călinescu, Libra, 1994.
 10. Bălu, Ion – Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 4, Libra, 1999.
 11. Benda, Julien – Trădarea cărturarilor, Humanitas, 1993
 12. Ion Biberi – Lumea de mîine, Curtea Veche, 2001 (interviuri-potrete)
 13. Bogdan, Radu – “Imbecilitatea îndoctrinată e mai greu de suportat decît imbecilitatea pură”, o autocritică semnată de Grigore Preoteasa în febr, 1948 (des. Pătrăscanu, M. Sebastian, Bodnăras, Gh.Dej, B. Silber), în “Adevărul literar şi artistic (A.l.a.)”, VII, 434, 8 sept. 1998, p. 10-11
 14. Boia, Lucian – Un nou Eminescu: A. Toma, în L. Boia (ed.), Miturile comunismului românesc, Nemira, 1998, pp. 71-81.
 15. Bois, Pierre du – Stalin: genesis of a myth, “Survey”, nr. 1, 1984.
 16. Bozgan, Ovidiu – Traiectorii universitare: de la stînga interbelică la comunism, în L. Boia (ed.), Miturile …, pp. 309-335.
 17. Buculei, Toader – Clio încarcerată, Libertatea, Brăila, 2000 (portrete, interviuri)
 18. Cassian, Nina – Memoria ca zestre (2 vol), ICR, 2003
 19. Călugăru, Ion – fragmente din jurnal et alia, în “Magazin istoric”, XXXII, nr. 9, sept. 1998, p.35
 20. Cătănuş, Dan (coord.) – Intelectuali români în arhivele comunismului, Nemira, 2006 (documente)
 21. Cioroianu, Adrian – 1918 – 1998: Cronologie istorică şi literară, în “Lettre Internationale” ediţia română, nr. 29, primăvara 1999.
 22. Cioroianu, Adrian – Alibi sau culpă. Dreptul la naivitate al intelectualului, în “Lettre Internaţionale”, ediţia română, nr. 34, vara 2000.
 23. Cioroianu, Adrian – Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, Curtea Veche, 2005 (sau 2007), p. 106-148; 232-290.
 24. Cioroianu, Adrian – Biserica Ortodoxă Română între tradiţie şi compromis – anul 1945 (partea I-a), în O. Bozgan (ed.), “Studii de Istoria Bisericii” Ed. Universităţii Bucureşti, 2000, pp. 27-42.
 25. Cioroianu, Adrian – Dilemele mimetismului istoriografic. Cazul Analelor Sovieto-Române, 1947-1963, în volumul Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu, Ed. Universităţii Bucureşti, 2000, pp. 591-610.
 26. Cioroianu, Adrian – The Impossible Escape: Romanians and the Balkans, în Bjelic, D. & Savic, O., Balkan as Metaphor. Between Globalization and Fragmentation, MIT Press, Cambridge & London, 2002., p. 209-233.
 27. Cioroianu, Adrian – Lumina vine de la răsărit, în L. Boia (ed.), Miturile comunismului românesc, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 21-68.
 28. Cioroianu, Adrian – Regele Carol al II-lea – “Voievodul” culturii, protectorul cărturarilor, în “Dosarele istoriei”, V, 5 (45), mai 2000, pp. 32-36.
 29. Coloşenco, M. (ed) – Conferinţa (secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955, Vremea, 2006
 30. Constantiniu, Florin – De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Enciclopedică, 2007
 31. Cordoş, Sanda – Literatura între revoluţie şi reacţiune, Apostrof, Cluj, 1999, pp. 77-86; 87-135; 137-180.
 32. Gabanyi, Anneli Ute – Literatura şi politica în România după 1945, FCR, 2001
 33. Giurescu, Dinu C. – De la Sovromconstrucţii nr. 6 la Academia Română, Meronia, 2009
 34. Grancea, Mihaela – Trecutul de astăzi, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009, p. 163-222
 35. Grigurcu, Gh. – Cazul Sadoveanu, “Convorbiri literare”, 4, aprilie 1999, pp. 14-15
 36. Grigurcu, Gheorghe – Despre Mihai Ralea, în “România literară”, XXXI, nr. 30, 29 iulie 1998, p. 5.
 37. Ionescu, Gelu – Despre Tudor Vianu în ultimii săi 20 de ani (I), în “22”, IX, 43, 27 oct. 1998, p. 12-13.
 38. Iordan, Iorgu – Memorii, vol. 3, Eminescu, 1979, pp. 11-33; 34-64; 65-93; 94-114.
 39. Johnson, Paul – Intelectualii, Humanitas, 1999, pp. 333-387.
 40. Judt, Tony – Le marxisme et la gauche francaise, 1830-1981, Hachette, 1986, p.181-245 (“era Sartre” etc.)
 41. Koch, Stephen – Sfîrşitul inocenţei, Albatros, 1997, pp. 330-364; 366-411.
 42. Lazar, Marc – Ouvrier, histoire et literature de parti, “Revue des Sciences Humanines”, LXI, apr.-iun. 1983, p. 101.
 43. Lungu, Vasile – Viaţa lui Tudor Vianu, Minerva, 1997, pp. 102-135: 136-172.
 44. Manu, Emil – Generaţia literară a războiului, Curtea Veche, 2000.
 45. Matei, Sorin Adam – Boierii minţii. Intelectualii români între grupurile de prestigiu şi piaţa liberă a ideilor, Ed. Compania, Bucureşti, 2004.
 46. Micu, Dumitru – Timpuri zbuciumate. Reconstituiri subiective, Vestalia, 2001, p. 153-257.
 47. Mihăilescu, Florin – De la proletcultism la postmodernism, Pontica, Constanţa, 2002
 48. Milosz, Czeslaw – Gîndirea captivă, Humanitas, 1999, pp. 11-15; 64-89.
 49. Mocanu, Marin Radu – Cenzura comunistă, Albatros, 2001.
 50. Mocanu, Marin Radu – Cenzura a murit, trăiască cenzorii, Europress, 2008
 51. Montebello, Fabrice – Joseph Staline et Humphrey Bogart: la construction sociale de la figure du “heros” en milieu ouvrier, “Politix”, 24, 1993.
 52. Mulller, Florin – Politică şi istoriografie în România (1948-1964), Neremiae Napocae, 2003, p. 97-199.
 53. Negrici, Eugen – Literatura română sub comunism, Ed. Fundaţiei PRO, 2002
 54. Nicolescu, Daniel – Vremuri de tinichea. Convorbiri cu Dan Deşliu, Eminescu, 1998
 55. Niţescu, Marian – Sub zodia proletcultismului, Humanitas, 1995.
 56. Opriş, Ioan – Cercuri culturale disidente, Univers enciclopdic, 2001
 57. Oprişan, I – G. Călinescu. Spectacolul personalităţii. Dialoguri adnotate, Vestala, 1999
 58. Pandrea, Petre – Crugul mandarinului. Jurnal intim, 1952-1958, Vremea, 2002
 59. Pareto, Vilfredo – The Rise and fall of the Elites, Arno Press, NY, 1979, pp. 1-21.
 60. Pătrăşcanu, Lucreţiu – Poziţia PCR faţă de intelectuali, …, 1946
 61. Petcu, Marian – Puterea şi cultura. O istorie a cenzurii, Polirom, 1999, pp. 155-186.
 62. Racine, Nicole – Une cause: l’antifascisme des intellectuels dans les années trente, “Politix”, 17, 1992, p. 79.
 63. Râpeanu, Valeriu – Ce roman, viaţa lui Zaharia Stancu (intelectuali, scriitori), în “Magazin istoric”, XXXII, nr. 9, sept. 1998, p.53
 64. Riviere, Claude – Les liturgies politiques, PUF, 1988, pp. 76-93.
 65. Ana Selejan, România în timpul primului război cultural (1944-1948). Trădarea intelectualilor, Traspres, Sibiu, 1992. (vezi şi volumele următoare)
 66. Sfetcu, Paul – 13 ani în anticamera lui Dej, FCR, 2000, pp. 211-237.
 67. Ştefănescu, Alex – Marin Preda si realismul socialist (II), în “România literară”, XXXI, nr. 29, 22 iulie 1998, p. 12-13.
 68. Tănase, Stelian – Anatomia mistificării 1944-1989, Humanitas, 1997.
 69. Toma, Sorin – Între adevăr si fantezie (des. T. Arghezi), “A.l.a”, 4 aug 1998.
 70. Toma, Sorin – Privind înapoi. Amintirile unui fost ziarist comunist, Compania, 2004, p.  157-169; 307-335.
 71. Trică, Dimitrie – Emil Bodnăras numeste academicieni, în “Magazin Istoric”, XXXII, 10, oct. 1998, p. 16.
 72. Ţugui, Pavel – “Cazul” Tudor Arghezi, în “A.l.a”, 27 oct., 1998, p. 10-11.
 73. Ţugui, Pavel – Amurgul demiurgilor: Arghezi, Blaga, Călinescu, Floarea Darurilor, 1998.
 74. Ţugui, Pavel – Arghezi necunoscut, Vestala, 1998, pp. 189-219.
 75. Ţugui, Pavel – Istoria şi limba română în vremea lui Gheorghiu-Dej, Ed. Ion Cristoiu, 1999.
 76. Vincent, Gérard – A fi comunist? Un fel de-a fi, în Ph. Aries & G. Duby, Istoria vieţii private, vol 10, Meridiane, 1997, pp. 110-135.

5 august 2009 Posted by | Bibliografii, Intelo, Istorie | , , , , | 3 comentarii