G E O P O L I T I K O N

Spectacolul ideilor pe hartă

11/nov/2009 Invitaţie: dezbatere academică despre Republica Moldova

Institutul European din România & Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale

DEZBATEREA

Republica Moldova între vecinătatea eternă şi integrarea europeană

 Data: 16 noiembrie 2009

Locul de desfăşurare: Biblioteca Academiei Române, Aula „I. H. Rădulescu”  (Calea Victoriei nr. 125, Bucureşti)

– Agendă provizorie –

 15:30 – 16.00    Înregistrarea participanţilor

 16.00 – 16:30  Sesiunea de deschidere

                        Cuvânt de bun-venit: Doamna Gabriela Drăgan, Director General al Institutului European din România

Domnul Ion Bulei, Director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Academia Română

Domnul  Ion Negrei*, Viceprim-ministru, Republica Moldova

Domnul Efim Chilari, Însărcinat cu afaceri a.i., Ministru-consilier, Ambasada Republicii Moldova în România

Doamna Raluca Anghel, Director, Direcţia Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe din România

16:30 – 17:30  Sesiunea I – Geopolitica tranziţiei de la est la vest

Domnul Oleg Serebrian, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Domnul Dan Dungaciu, sociolog, cercetător principal, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române

Domnul Adrian Cioroianu, profesor univ., Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

Domnul Ion Varta, doctor în istorie, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Moderator: Domnul Ion Bulei, Director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale

Discuţii

 17.30 – 17.45  Pauză de cafea

 17.45 – 18.45  Sesiunea a II-a – Politici europene şi cooperare economică regională

 Domnul Cristian Ghinea, politolog, Director al Centrului Român pentru Politici Europene, Bucureşti

Domnul Ghenadie Ciobanu, conferenţiar univ., Academia de Studii Economice Rep. Moldova

Domnul Victor Ţvircun*, doctor în istorie, Director al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 Moderator: Doamna Gabriela Drăgan, Director General al Institutului European din România

Discuţii

Publicitate

11 noiembrie 2009 Posted by | Geopolitica, Intelo, Istorie | , | Lasă un comentariu