G E O P O L I T I K O N

Spectacolul ideilor pe hartă

05/aug/2009 Bibliografie – Curs „Intelectuali şi societate în România după 1945”

Curs de Masterat: “Intelectuali şi societate în România după 1945”

Adrian CIOROIANU

(prof. univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti)

 Sugestii bibliografice pentru studenţi:

 (nu ezitaţi să contribuiţi la actualizarea listei)

 1. *** Document – circulara Ministerul Învăţămîntului 1949
 2. *** Document – Institutul de Studii Româno-Sovietic (manifest de înfiinţare)
 3. *** Document– ARLUS – tabel secţii
 4. *** Documente: Ion Frunzetti – Diplomat la Belgrad (1946), Orizont”, X, 10, 17 oct. 1998, pp. 8-9.
 5. *** Dosarul “legionar” al lui Mircea Eliade, în “Jurnalul literar”, IX, nr. 1-2, mai 1998.
 6. *** Şcoala Jdanov, “News from behind the Iron Courtain”, nr. 6, iunie 1954.
 7. Augenot, Marc – Masses aveulies et militants virils, “Politix”, 14, 1991.
 8. Bârna, Vlaicu – De la tîrgul de vechituri la Institutul de istorie literară (des. G. Călinescu, A. Toma, etc), în “România literară”, XXXI, nr. 28, 15 iulie 1998, p. 14
 9. Bălu, Ion – Viaţa lui G. Călinescu, Libra, 1994.
 10. Bălu, Ion – Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 4, Libra, 1999.
 11. Benda, Julien – Trădarea cărturarilor, Humanitas, 1993
 12. Ion Biberi – Lumea de mîine, Curtea Veche, 2001 (interviuri-potrete)
 13. Bogdan, Radu – “Imbecilitatea îndoctrinată e mai greu de suportat decît imbecilitatea pură”, o autocritică semnată de Grigore Preoteasa în febr, 1948 (des. Pătrăscanu, M. Sebastian, Bodnăras, Gh.Dej, B. Silber), în “Adevărul literar şi artistic (A.l.a.)”, VII, 434, 8 sept. 1998, p. 10-11
 14. Boia, Lucian – Un nou Eminescu: A. Toma, în L. Boia (ed.), Miturile comunismului românesc, Nemira, 1998, pp. 71-81.
 15. Bois, Pierre du – Stalin: genesis of a myth, “Survey”, nr. 1, 1984.
 16. Bozgan, Ovidiu – Traiectorii universitare: de la stînga interbelică la comunism, în L. Boia (ed.), Miturile …, pp. 309-335.
 17. Buculei, Toader – Clio încarcerată, Libertatea, Brăila, 2000 (portrete, interviuri)
 18. Cassian, Nina – Memoria ca zestre (2 vol), ICR, 2003
 19. Călugăru, Ion – fragmente din jurnal et alia, în “Magazin istoric”, XXXII, nr. 9, sept. 1998, p.35
 20. Cătănuş, Dan (coord.) – Intelectuali români în arhivele comunismului, Nemira, 2006 (documente)
 21. Cioroianu, Adrian – 1918 – 1998: Cronologie istorică şi literară, în “Lettre Internationale” ediţia română, nr. 29, primăvara 1999.
 22. Cioroianu, Adrian – Alibi sau culpă. Dreptul la naivitate al intelectualului, în “Lettre Internaţionale”, ediţia română, nr. 34, vara 2000.
 23. Cioroianu, Adrian – Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, Curtea Veche, 2005 (sau 2007), p. 106-148; 232-290.
 24. Cioroianu, Adrian – Biserica Ortodoxă Română între tradiţie şi compromis – anul 1945 (partea I-a), în O. Bozgan (ed.), “Studii de Istoria Bisericii” Ed. Universităţii Bucureşti, 2000, pp. 27-42.
 25. Cioroianu, Adrian – Dilemele mimetismului istoriografic. Cazul Analelor Sovieto-Române, 1947-1963, în volumul Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu, Ed. Universităţii Bucureşti, 2000, pp. 591-610.
 26. Cioroianu, Adrian – The Impossible Escape: Romanians and the Balkans, în Bjelic, D. & Savic, O., Balkan as Metaphor. Between Globalization and Fragmentation, MIT Press, Cambridge & London, 2002., p. 209-233.
 27. Cioroianu, Adrian – Lumina vine de la răsărit, în L. Boia (ed.), Miturile comunismului românesc, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 21-68.
 28. Cioroianu, Adrian – Regele Carol al II-lea – “Voievodul” culturii, protectorul cărturarilor, în “Dosarele istoriei”, V, 5 (45), mai 2000, pp. 32-36.
 29. Coloşenco, M. (ed) – Conferinţa (secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955, Vremea, 2006
 30. Constantiniu, Florin – De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Enciclopedică, 2007
 31. Cordoş, Sanda – Literatura între revoluţie şi reacţiune, Apostrof, Cluj, 1999, pp. 77-86; 87-135; 137-180.
 32. Gabanyi, Anneli Ute – Literatura şi politica în România după 1945, FCR, 2001
 33. Giurescu, Dinu C. – De la Sovromconstrucţii nr. 6 la Academia Română, Meronia, 2009
 34. Grancea, Mihaela – Trecutul de astăzi, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009, p. 163-222
 35. Grigurcu, Gh. – Cazul Sadoveanu, “Convorbiri literare”, 4, aprilie 1999, pp. 14-15
 36. Grigurcu, Gheorghe – Despre Mihai Ralea, în “România literară”, XXXI, nr. 30, 29 iulie 1998, p. 5.
 37. Ionescu, Gelu – Despre Tudor Vianu în ultimii săi 20 de ani (I), în “22”, IX, 43, 27 oct. 1998, p. 12-13.
 38. Iordan, Iorgu – Memorii, vol. 3, Eminescu, 1979, pp. 11-33; 34-64; 65-93; 94-114.
 39. Johnson, Paul – Intelectualii, Humanitas, 1999, pp. 333-387.
 40. Judt, Tony – Le marxisme et la gauche francaise, 1830-1981, Hachette, 1986, p.181-245 (“era Sartre” etc.)
 41. Koch, Stephen – Sfîrşitul inocenţei, Albatros, 1997, pp. 330-364; 366-411.
 42. Lazar, Marc – Ouvrier, histoire et literature de parti, “Revue des Sciences Humanines”, LXI, apr.-iun. 1983, p. 101.
 43. Lungu, Vasile – Viaţa lui Tudor Vianu, Minerva, 1997, pp. 102-135: 136-172.
 44. Manu, Emil – Generaţia literară a războiului, Curtea Veche, 2000.
 45. Matei, Sorin Adam – Boierii minţii. Intelectualii români între grupurile de prestigiu şi piaţa liberă a ideilor, Ed. Compania, Bucureşti, 2004.
 46. Micu, Dumitru – Timpuri zbuciumate. Reconstituiri subiective, Vestalia, 2001, p. 153-257.
 47. Mihăilescu, Florin – De la proletcultism la postmodernism, Pontica, Constanţa, 2002
 48. Milosz, Czeslaw – Gîndirea captivă, Humanitas, 1999, pp. 11-15; 64-89.
 49. Mocanu, Marin Radu – Cenzura comunistă, Albatros, 2001.
 50. Mocanu, Marin Radu – Cenzura a murit, trăiască cenzorii, Europress, 2008
 51. Montebello, Fabrice – Joseph Staline et Humphrey Bogart: la construction sociale de la figure du “heros” en milieu ouvrier, “Politix”, 24, 1993.
 52. Mulller, Florin – Politică şi istoriografie în România (1948-1964), Neremiae Napocae, 2003, p. 97-199.
 53. Negrici, Eugen – Literatura română sub comunism, Ed. Fundaţiei PRO, 2002
 54. Nicolescu, Daniel – Vremuri de tinichea. Convorbiri cu Dan Deşliu, Eminescu, 1998
 55. Niţescu, Marian – Sub zodia proletcultismului, Humanitas, 1995.
 56. Opriş, Ioan – Cercuri culturale disidente, Univers enciclopdic, 2001
 57. Oprişan, I – G. Călinescu. Spectacolul personalităţii. Dialoguri adnotate, Vestala, 1999
 58. Pandrea, Petre – Crugul mandarinului. Jurnal intim, 1952-1958, Vremea, 2002
 59. Pareto, Vilfredo – The Rise and fall of the Elites, Arno Press, NY, 1979, pp. 1-21.
 60. Pătrăşcanu, Lucreţiu – Poziţia PCR faţă de intelectuali, …, 1946
 61. Petcu, Marian – Puterea şi cultura. O istorie a cenzurii, Polirom, 1999, pp. 155-186.
 62. Racine, Nicole – Une cause: l’antifascisme des intellectuels dans les années trente, “Politix”, 17, 1992, p. 79.
 63. Râpeanu, Valeriu – Ce roman, viaţa lui Zaharia Stancu (intelectuali, scriitori), în “Magazin istoric”, XXXII, nr. 9, sept. 1998, p.53
 64. Riviere, Claude – Les liturgies politiques, PUF, 1988, pp. 76-93.
 65. Ana Selejan, România în timpul primului război cultural (1944-1948). Trădarea intelectualilor, Traspres, Sibiu, 1992. (vezi şi volumele următoare)
 66. Sfetcu, Paul – 13 ani în anticamera lui Dej, FCR, 2000, pp. 211-237.
 67. Ştefănescu, Alex – Marin Preda si realismul socialist (II), în “România literară”, XXXI, nr. 29, 22 iulie 1998, p. 12-13.
 68. Tănase, Stelian – Anatomia mistificării 1944-1989, Humanitas, 1997.
 69. Toma, Sorin – Între adevăr si fantezie (des. T. Arghezi), “A.l.a”, 4 aug 1998.
 70. Toma, Sorin – Privind înapoi. Amintirile unui fost ziarist comunist, Compania, 2004, p.  157-169; 307-335.
 71. Trică, Dimitrie – Emil Bodnăras numeste academicieni, în “Magazin Istoric”, XXXII, 10, oct. 1998, p. 16.
 72. Ţugui, Pavel – “Cazul” Tudor Arghezi, în “A.l.a”, 27 oct., 1998, p. 10-11.
 73. Ţugui, Pavel – Amurgul demiurgilor: Arghezi, Blaga, Călinescu, Floarea Darurilor, 1998.
 74. Ţugui, Pavel – Arghezi necunoscut, Vestala, 1998, pp. 189-219.
 75. Ţugui, Pavel – Istoria şi limba română în vremea lui Gheorghiu-Dej, Ed. Ion Cristoiu, 1999.
 76. Vincent, Gérard – A fi comunist? Un fel de-a fi, în Ph. Aries & G. Duby, Istoria vieţii private, vol 10, Meridiane, 1997, pp. 110-135.
Publicitate

5 august 2009 - Posted by | Bibliografii, Intelo, Istorie | , , , ,

3 comentarii »

 1. Ce zici de Boierii Mintii, Intelectualii romani intre grupurile de prestigiu si piata libera a ideilor http://matei.org/boieri.html ?

  Comentariu de SAM | 14 decembrie 2009 | Răspunde

 2. SAM, recomandarea a fost primită, cartea inclusă, mulţumim de sugestie!
  O zi bună,
  C.C. – EURAST Center

  Comentariu de EURAST Center | 2 ianuarie 2010 | Răspunde

 3. Ar trebui inclusa cartea lui C. Schifirnet. C. Radulescu-Motru. Viata si faptele sale. vol III (1940-1957), Editura Albatros, 2005

  Comentariu de titus ionescu | 19 mai 2010 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: